Milieubeleid

Als schakel in zijn milieuwerkzaamheden heeft de stad Stockholm het initiatief genomen tot het Klimaatpact, een unieke samenwerking tussen de stad en het bedrijfsleven. Nybergs deli is een van de bedrijven die meedoen. Het Klimaatpact wil bedrijven een arena bieden waarin zij goede voorbeelden en nieuwe spannende oplossingen om klimaateffecten te reduceren kunnen laten zien.
Lees meer op de website van de stad Stockholm

Het milieubeleid van Nybergs deli in hoofdpunten

  • Wij moeten zuinig omspringen met natuurlijke hulpbronnen en energie op verantwoorde wijze gebruiken
  • Wij moeten milieuvriendelijke materialen en werkmethoden prioriteren
  • Wij moeten het verbruik van materialen met negatieve effecten op het milieu reduceren
  • Wij moeten onze medewerkers betrekken bij en opleiden in milieuwerkzaamheden
  • Wij moeten preventief te werk gaan en voortdurend naar verbeteringen streven
  • Wij moeten tegemoetkomen aan de eisen en wensen die onze klanten op milieugebied hebben